Pelicano Kinderarmoedestichting
Pelicano

Kinderarmoedestichting

  • Kan ook via overschrijving:
   IBAN BE53 0687 7777 7753
  • 9/10/2023
  • Nieuws

  Lees alles over Week Tegen Kinderarmoede 2023


  Van 16 tot 22 oktober vindt opnieuw de Week Tegen Kinderarmoede plaats. Met deze actie wenst Pelicano Kinderarmoedestichting het thema van extreme armoede in België, bij kinderen en jongeren, opnieuw aan te kaarten.

  Voor 43.000 kinderen en jongeren in extreme armoede is dit zelfs dagelijkse kost en dat is jammer! Zeker in een welvarend land als België blijft dit tegen de borst stuiten. Kinderen en jongeren kunnen immers nooit doen aan de situatie waarin ze leven.

  “Een leeg bord staat symbool voor zoveel dat een kind ontbreekt. Dit gaat over een gebrek aan gezonde voeding, passende kledij per seizoen, medische of paramedische zorgen, hygiëne, onderwijsmiddelen en vrijetijdsbesteding dat vaak leidt tot social uitsluiting. Door hen financieel te ondersteunen, worden de middelen ter beschikking gesteld aan de sociale partners, die de kinderen en jongeren opvolgen. Op die manier komt de steun elk kind rechtstreeks toe,” zegt Christiaan Hoorne, afgevaardigd bestuurder Pelicano Kinderarmoedestichting.

  Naast de bewustwording streeft Pelicano ook naar extra donaties, via particulieren, verenigingen of bedrijven. Om meer kinderen te kunnen helpen, zijn extra middelen broodnodig. Elke steun is van belang, net omdat we die kinderen en jongeren duurzaam ondersteunen tot ze volwassen zijn en uit die vicieuze armoedecirkel kunnen stappen. “De financiële steun gaat naar het kind, nooit naar de ouders. Op die manier bieden we elk kind de kans om een zo normaal mogelijk leven te leiden, waarin het alle kans krijgt om zich te ontplooien,” stelt Anja Huysentruyt van de sociale commissie Pelicano.

  Voor deze campagne werken we ook samen met topchefs die ons een gesigneerd leeg bord ter beschikking stellen. Oa. Peter Goossens, Nick Bril, Dominique Persoone, Piet Huysentruyt, Tim Boury, etc. steunen deze actie. Die ‘lege borden’ worden dan verder onder handen genomen door vermaarde kunstenaars, waarna we die later zullen veilen.
  Hoe kan je jouw steentje bijdragen?

  1. Door via social media tijdens de week van 16 tot 22 oktober jouw steun uit te spreken voor Pelicano. Neem een beeld van jezelf en/of met de kinderen erbij, samen met een leeg bord en deel dit met je vrienden. Het bericht kan het volgende inhouden:

  Een leeg bord, dat is pas écht schrikken! Ik steun de campagne Week Tegen Kinderarmoede van @Pelicano.be. Kinderen uit extreme armoede redden is ieders plicht, want zij zijn onze toekomst en daarom moeten we hen alle kansen bieden. Wil je ook mee steunen, ga naar www.weektegenkinderarmoede.be! 
  #kinderarmoede #weektegenkinderarmoede 

  1. Door een donatie uit te voeren. Jouw steun is meer dan welkom, waarvoor dank. Klik hier.
    
  2. Door een actie op te zetten tijdens de Week. Dit kan bv. door de verkoop van fruit of koekjes, door het opzetten van een looptocht of gelijk welke activiteit die je met je collega’s, familie en vrienden kan opzetten.

  Alvast hartelijk dank voor jouw steun voor Pelicano en de Week Tegen Kinderarmoede.