Pelicano Kinderarmoedestichting
Pelicano

Kinderarmoedestichting

  • Kan ook via overschrijving:
   IBAN BE53 0687 7777 7753
  • 16/10/2023
  • Nieuws

  Minimaal maandelijks voedingsbudget voor gezinnen met jonge kinderen stijgt met gemiddeld 27,6%


  Pelicano Kinderarmoedestichting kaart symboliek lege borden aan tijdens Week Tegen Kinderarmoede.

  Brussel, 17 oktober 2023 - Uit gegevens van het Expertisecentrum voor Budget en Financieel Welzijn van Thomas More (voorheen CEBUD) blijkt dat het minimaal voedingsbudget voor Belgische gezinnen met jonge kinderen in 2023 met maar liefst 27,6% is gestegen ten opzichte van 2021. De stijging tussen 2022 en 2023 bedroeg 16,8%. Deze alarmerende cijfers, onthuld door Pelicano Kinderarmoedestichting tijdens de Week Tegen Kinderarmoede, werpen een schrijnend licht op de stijgende financiële druk waarmee gezinnen in België dagelijks worden geconfronteerd. "Achter deze statistieken schuilen wel degelijk echte kinderen, kinderen die elke dag worstelen om voldoende (voedzaam) te kunnen eten. Het is tijd om dit probleem structureel aan te pakken, want geen enkel kind mag honger lijden in ons land”, zegt Christiaan Hoorne, Algemeen Directeur van Pelicano Kinderarmoedestichting. Pelicano roept op om na te denken over een duurzamere aanpak van kinderarmoede.

  Minimaal voedingsbudget voor gezin met jonge kinderen neemt toe met 27,6%

  Volgens Statbel (1) was in 2021 2,9% van de Belgische kinderen tussen 0 en 15 jaar niet in staat dagelijks één voedzame maaltijd te eten vanwege financiële beperkingen. Anno 2023 zou dit percentage naar schatting neerkomen op ongeveer 59.978 (2) kinderen. Maar over het échte cijfer van 2023 is geen duidelijkheid, gezien er geen recentere cijfers van Statbel zijn.

  Deze groeiende financiële druk wordt nogmaals benadrukt door de referentiebudgetten van het Expertisecentrum voor Budget en Financieel Welzijn van Thomas More, op aanvraag van Pelicano. In 2021 bedroeg het minimale voedingsbudget voor een gezin met twee jonge kinderen tussen 4 en 11 jaar €563,2 per maand. Dit bedrag steeg in 2023 tot maar liefst €718,3 per maand, een stijging van 27,6%. In 2022 bedroeg het budget €615,1. Het gemiddelde maandelijkse minimale voedingsbudget voor alle categorieën steeg eveneens, met 27,5% in vergelijking met 2021. (3)

  Voor kinderen die afhankelijk zijn van warme lunches op school, komt er nog een extra zorgwekkende factor bij. Het Vlaams Instituut Gezond Leven onthulde namelijk dat de helft van de middelbare scholen geen volwaardige porties groenten meer aanbiedt bij warme maaltijden, en sommige scholen bieden zelfs helemaal geen warme maaltijden meer aan.

  Christiaan Hoorne, algemeen directeur van Pelicano Kinderarmoedestichting, maakt zich zorgen bij het doornemen van deze cijfers: “Achter deze statistieken schuilen wel degelijk echte kinderen, kinderen die elke dag worstelen om voldoende voedsel te krijgen. Dit grote aantal is op z’n minst alarmerend. Het is tijd om dit probleem structureel aan te pakken, want geen enkel kind mag honger lijden in ons land.”

  Meer dan een leeg bord

  Net zoals vorig jaar organiseert Pelicano Kinderarmoedestichting van 16 tot 22 oktober de Week Tegen Kinderarmoede om bewustzijn rond kinderarmoede te creëren en actie te ondernemen, onder andere tegen de groeiende problematiek van onvoldoende gevoede kinderen. Het symbolische lege bord, dat centraal staat tijdens de Week Tegen Kinderarmoede, benadrukt het belang van een zichtbaar teken dat een kind in armoede verkeert.

  Armoede is zeker niet altijd onmiddellijk zichtbaar in scholen of de samenleving, maar een lege brooddoos op school kan een alarmerende indicator zijn van de moeilijke thuissituatie waarin een kind verkeert. De sociale partners van Pelicano benadrukken dat dit gebrek aan (gezonde) voeding niet alleen fysieke honger met zich meebrengt, maar ook emotionele en psychologische stress, wat de groei en ontwikkeling van deze kinderen ernstig kan belemmeren. Daarnaast bestaat armoede niet enkel uit een leeg bord of brooddoos, maar het gaat ook over een tekort aan heel wat andere basisbehoeften, zoals passende kleding, medische zorg, hygiëne, onderwijsmiddelen en vrijetijdsbesteding. “Jammer genoeg leiden al deze zaken vaak tot sociale uitsluiting”, zegt Christiaan Hoorne.

  Nood aan beleid

  Pelicano Kinderarmoedestichting neemt vandaag een centrale rol op zich in de strijd tegen kinderarmoede in België, maar in een ideale wereld zou zo'n organisatie niet nodig zijn. De verantwoordelijkheid voor het waarborgen van een rechtvaardige en zorgzame maatschappij ligt bij de hele samenleving. De overheid speelt hier een belangrijke rol, naast heel wat andere factoren die de situatie beïnvloeden. Pelicano kan dan ook als inspiratiebron voor de overheid dienen in hun inspanningen om kinderarmoede aan te pakken. Met hun gestructureerde en duurzame aanpak hielpen ze tot eind 2022 al 3045 kinderen. Pelicano biedt een meer structurele en gerichte benadering, samenwerkend met sociale partners zoals scholen en OCMW's om elk kind persoonlijk te begeleiden, met ondersteuning tot de leeftijd van 18 jaar. Daarom doet de stichting een oproep aan de overheid om vergelijkbare strategieën te overwegen en samen te werken bij het ontwikkelen van beleid en programma's om kinderarmoede op nationaal niveau te verminderen.

  In deze video legt Christiaan samen met enkele collega’s en sociale partners uit waar Pelicano voor staat en waarom wat ze doen zo belangrijk is.

   

   

  Over Pelicano Kinderarmoedestichting

  Pelicano Kinderarmoedestichting, opgericht in 2009, is een officieel erkende en onafhankelijke organisatie die kinderen en jongeren op duurzame wijze uit de armoede haalt door hen via zorgpartners permanent financieel te ondersteunen. Pelicano Kinderarmoedestichting voorziet met behulp van fondsen in de basisbehoeften van kinderen die in armoede leven, gaande van maaltijden, kleren, schoolgerief, doktersbezoek, maar ook lidgeld voor de jeugdbeweging of sportclub. Op die manier bood Pelicano Kinderarmoedestichting duurzaam ondersteuning aan meer dan 3.045 kinderen en jongvolwassenen op hun weg naar een volwaardige rol in onze maatschappij. Leer meer in deze video of op www.pelicano.be.

  In de pers

  (1) Het cijfer waarover hier wordt gerapporteerd, is terug te vinden op het derde tabblad van het document achter de hyperlink.

  (2) Dit aantal werd berekend op basis van de bevolkingscijfers van januari 2023 van Statbel.

  (3) Om tot deze cijfers te komen, berekenden we het gemiddelde van de minimale maandelijkse voedingsbudgetten per maand over alle categorieën heen voor de jaren 2021 en 2023. Vervolgens werd de stijging tussen deze twee gemiddeldes procentueel berekend.